Werkgroepen

DIACONIE

Diaconie is de liefde dienst tot de naaste, die vanuit de kerk(en) wordt georganiseerd. Zoals God barmhartig is in Zijn liefde jegens ons, wordt dit ook van ons als gelovigen verwacht. Vanuit deze geloofswaarden wil de EBGU de liefde van Christus in de wereld uitdragen, zowel naar de eigen gemeente, als ook naar de noodlijdende naaste. 

In 2016 stelde de Oudstenraad van de Evangelische Broeder Gemeente Utrecht een commissie Diaconie in, om in een vaste structuur deze liefde van de Evangelie te kunnen zorg dragen.

Beheercommissie

Na de aankoop van de JeruŽlkapel in februari 2014, bleek de noodzaak van een commissie die de zaken rond het beheer van de kapel regelt. De commissie bestaat uit zes personen die gezamenlijk het beheer en onderhoud van het gebouw regelen. Denk hierbij aan schoonmaak, verlichting schilderwerk en groot onderhoud, maar ook beheer van de buitenruimte: beplanting etc. 
Contactpersoon : br. Kensley Vrede.

Commissies bij bijzondere feesten

Kerstcommissie 

Contact br. Ludwig Piquť (030) 6372759 

Commissie Bigi sma kresneti 
Contact zr. Naarda Sporkslede 06-36040463

Commissie Oogstfeest 
Contact br. Ricardo Creebsburg (030) 6870723 

Commissie Emancipatiedienst N.N.

Kascommissie

De kascommissie controleert in opdracht van de Oudstenraad de jaarrekening van de gemeente. Ook controleert zij een aantal keren per jaar de boekhouding en doet daarover verslag aan de Oudstenraad. 

Zij adviseert de Oudstenraad bij het verlenen van decharge aan de penningmeester. 

Contact br. Vivian Chocolaad

Keuken / Catering: De Martha's en Martho

Na de dienst (behalve avondmaalsdiensten) wordt er altijd koffie en thee geschonken. Meestal wordt er ook koek, en broodje bakkeljauw, soep en dgl. verkocht. De Martha's zijn verantwoordelijk voor het zetten van koffie en thee, de verkoop en het opruimen van de keuken.Wilt u gebruik maken van de cateringdiensten van de Martha's, dan vindt u  hier  de folder met de tarieven

Schoonmaakgroep

Elke laatste zaterdag van de maand worden de kerkzaal en nevenruimtes van de JeruŽlkapel door leden van onze gemeente schoongemaakt.  De schoonmaakploeg is altijd op zoek naar broeders en zusters die meehelpen. Er is een inschrijflijst voor degenen die misschien niet iedere maand kunnen helpen. Ook wie maar een keer per jaar kan helpen is van harte welkom. Opgave van beschikbaarheid kan bij de coŲrdinator zr. Lia Rozenblad- van Ommeren.

Zaaldienaren

De groep van zaaldienaren zijn broeders en zusters die verantwoordelijk zijn voor de uiterlijke voorbereiding van de diensten, het gereedmaken van de liturgische tafel, stellen van de stoelen, maar ook het onthalen van de mensen die de diensten bezoeken en het ophalen van de offerande tijdens de diensten. Hoofdzaaldienaar is br. Herman Esajas. Bij afwezigheid is zijn vervanger zr. Lia Rozenblad-van Ommeren.

Contact: info@ebgu.nl

Gebedsgroep

Elke twee weken komt de gebedsgroep bij elkaar in de kapel op donderdagmorgen. De gebedsgroep werkt vanuit de overtuiging dat gebed een belangrijk onderdeel van onze geloofsgemeenschap moet zijn. Een bijeenkomst van de gebedsgroep heeft een informeel karakter. We zingen met elkaar en gaan om beurten voor in gebed waarin we  bidden voor de wereld, voor onze gemeente, voor de zieken, de rouwenden, voor de dingen die ons bezighouden. We nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Ook wanneer u moeite hebt om hardop in gezelschap te bidden willen we u motiveren om te komen; niet iedere aanwezige hoeft te bidden en niet ieder gebed hoeft hardop te worden uitgesproken. De bijeenkomsten beginnen om tien uur en zijn doorgaans rond half twaalf afgelopen. Kijk voor meer informatie over de gebedsgroep bij Groepen

Mannengroep GIDEON

De mannengroep binnen de Evangelische Broeder Gemeente Utrecht, is genaamd Gideon en is op 13 maart 2003 opgericht. De groep  is in beginsel gemodelleerd naar de vrouwen groep Tirsa die eerder is opgericht.
De aanwezigheid van een groep binnen de gemeente die zich speciaal richtte op de mannen, was zeer welkom. Dit bleek wel uit het grote aantal aanwezigen op de eerste samenkomst. De groep bestaat tegenwoordig uit ca. 16 leden.

De naam Gideon, is gekozen na een intensieve zoektocht door de mannen naar een naam die hun doelstellingen het beste uitbeeldde. 

Gideon komt op elke eerste donderdag van de maand samen in de JeruŽlkapel aan de Ivoordreef  nr. 2, van 20.00 uur ó 22.00 uur.  

Kijk voor meer informatie bij Groepen


Vrouwengroep TIRSA

De eerste bijeenkomst was op 27 februari 1997 met tien zusters uit de gemeente.
De Synode zag graag een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de structuren van de kerk. Het ging o.a. om afvaardiging naar de zustersconferenties en peiling van de behoeften en belangen van de zusters in onze gemeente.
Daarom werd besloten om in een gezellige sfeer eenmaal per maand bij elkaar te komen en over allerlei onderwerpen te praten of b.v. iets creatiefs te doen.
Verder richten onze activiteiten zich ook op het ondersteunen van het gemeentewerk.

Kijk voor meer informatie over Tirsa bij Groepen« vorige pagina [ 1 2 ] volgende pagina »