Werkgroepen

DIACONIE

 

 

 

Dienen

Inleven

Aandacht

Contact

Opvangen

Noodlijdende hulp

Individuele hulp

Evangelie

 

 

 

 

 

 

Elke keer dat jullie iets goeds deden voor iemand,

deed je iets goeds voor Mij.’(Math. 25:40)

 

Diaconie is de liefde dienst tot de naaste, die vanuit de kerk(en) wordt georganiseerd. Zoals God barmhartig is in Zijn liefde jegens ons, wordt dit ook van ons als gelovigen verwacht. Vanuit deze geloofswaarden wil de EBGU de liefde van Christus in de wereld uitdragen, zowel naar de eigen gemeente, als ook naar de noodlijdende naaste.

 

In 2016 stelde de Oudstenraad van de Evangelische Broeder Gemeente Utrecht een commissie Diaconie in, om in een vaste structuur deze liefde van de Evangelie te kunnen zorgdragen.

 

De DIACONIE helpt en bemoedigt mensen in nood, biedt praktische hulp of bemiddeling, verwijst door naar de juiste instantie, wil meedenken bij financiële nood, biedt steun in de vorm van voedsel- en kleding

De commissie bestaat uit vier vaste leden, die verantwoordelijk zijn voor de planning en organisatie van alle diaconale activiteiten. De leden hebben allen een geheimhoudingsplicht en handelen binnen de privacy wetgeving. De werkzaamheden geschieden op vrijwillige basis. Voor de voorzieningen en onkosten wordt onder toezicht van de Oudstenraad een eigen bankrekening beheerd. Naast intensieve samenwerking met instanties en kerken in Utrecht wordt ook participatie gezocht met de eigen leden van de Broedergemeente Utrecht.

 

Wees goed voor elkaar en vol medeleven (Ef. 4:32)

 

Voor mensen die door omstandigheden de kerk niet meer trouw kunnen bezoeken,

of dienstbaar kunnen zijn, is het belangrijk om verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap.

Zou u voor iemand een ‘’maatje’’ willen zijn?

Het kan gaan om het brengen van een bloemetje, met iemand een wandeling maken, een klusje bij iemand opknappen, een maaltijd voor iemand bereiden, of samen een maaltijd nuttigen. U kunt zich hiervoor opgeven bij een van de leden van de diaconie.

 

De leden van de diaconie helpen u graag verder, als u:

·         een vraag of probleem heeft, waar u niet zelf uitkomt;

·         praktische hulp nodig heeft;

·         zich eenzaam voelt;

·         een schuldhulpmaatje nodig heeft, enz.

 

Contactgegevens:

Via email: diaconie.ebgu@gmail.com

Of telefonisch via de contactpersoon: 0613848245

 

Commissie leden:

zr. Monique Lisand

zr. Andrea Jozefzoon

zr. Hellen Rigters

zr. Patricia Terborg(contactpersoon)

 

 

 

 

 

Samen staan wij sterk

Steun het werk van de diaconie

Door een gift over te maken op:

NL 81 INGB 0007 8505 18

T.n.v. Diaconie EBGU

 

 


Downloads:
folder diaconie
aanmeldformulier voor Diaconie
informatie diaconie


»