Vrouwengroep Tirsa

Waarom ontstond Tirsa?

De eerste bijeenkomst was op 27 februari 1997 met tien zusters uit de gemeente.
De Synode zag graag een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de structuren van de kerk. Het ging o.a. om afvaardiging naar de zustersconferenties en peiling van de behoeften en belangen van de zusters in onze gemeente.
Daarom werd besloten om in een gezellige sfeer eenmaal per maand bij elkaar te komen en over allerlei onderwerpen te praten of b.v. iets creatiefs te doen.
Verder richten onze activiteiten zich ook op het ondersteunen van het gemeentewerk.


De vrouwengroep Tirsa bestaat sinds 1997. Ze hoort bij de bijzonder actieve groepen van onze gemeente en telt ong. 30 leden.
Tirsa komt op de eerste donderdag van de maand om 20.00 uur in de Jeruőlkapel bij elkaar. Op deze avond wordt er met elkaar gepraat over uiteenlopende onderwerpen, soms wordt er iemand van buiten uitgenodigd om een lezing te houden, soms worden er activiteiten voorbereid. Regelmatig worden uitstapjes georganiseerd.
Bestuur: zr. A.Jozefzoon (voorzitter), zr. Ria Gesser-Lieveld (2e voorzitter), zr. M.Leerdam (penningmeester)


Doelstelling

Vrouwengroep TIRSA stelt zich ten doel de persoonlijke en geestelijke groei van haar leden te bevorderen.
Dit tracht zij te bereiken door het organiseren van:

  • activiteiten over geloof, vrouw, kerk en samenleving
  • culturele en sociale bijeenkomsten
  • recreatieve ontmoetingen

TIRSA staat open voor alle vrouwen uit onze gemeente en is aangesloten bij de Centrale Vrouwenraad van de EBGN.


Lid worden?

Vraag een aanmeldingsformulier aan bij het secretariaat, of kom naar de maandelijkse bijeenkomsten op de eerste donderdag van de maand.


TirsaŪs clublied

Lobi, bribi, ter' makandra.
Dat n'a rutu f' un bestan.
Srefidensi, mek' prisiri,
Yep' prakseri lek' w∑n man.
Dat' n' a fraga san mu wai!
Ini Tirsa dat' mu tai!

Tirsanen, a t' nap' na Buku.
Degedege no kan de.
So na leri fu wi Masra
musu panya alape.
Tirsasisa mus' frustan,
Gadowroko mus' fu tan.


Trouw aan je geloof en je idealen

Inzet voor de goede werken

Recreatie, vorming en persoonlijke groei

Samen sterk in Ūt bouwen aan Gods Kerk

Activiteiten voor het bewust maken van je plaats als vrouw in kerk en gemeente