Pastoraat

Huisbezoek

Het huisbezoek speelt een belangrijke rol in de beleving van het gemeentezijn. Broeders en zusters die ziek zijn, in het ziekenhuis verblijven, in een verzorgtehuis wonen, of vanwege een andere reden niet aan de kerkdiensten kunnen deelnemen, stellen vaak een bezoek van andere gemeenteleden zeer op prijs. 
De grootte van de gemeente staat niet toe dat onze predikant alle mensen vaak bezoekt, maar met uw hulp als betrokken gemeenteleden kunnen wel alle mensen die dit op prijs stellen, bezocht worden. Wanneer u een bezoek op prijs stelt, wilt u dit melden aan de predikant, of ťťn van de Oudstenraadsleden?  Of, wanneer u denkt dat een ander gemeentelid een bezoekje op prijs zal stellen, zoudt u dit ook willen doorgeven? Zo kunnen we er samen zorg voor dragen dat geen enkel gemeentelid zich vergeten voelt. 
Samen zijn we gemeente en onze kracht schuilt in het omkijken naar elkaar. Laten wij dit met liefde doen! 

Contact: info@ebgu.nl

Huisdiensten

Wanneer u het op prijs stelt dat de predikant bij een bijzondere gelegenheid zoals een Bigi Yari of het betrekken van een nieuwe woning of een ander jubileum, bij u thuis een dankdienst houdt, kunt u zich daarvoor bij hem aanmelden of bij ťťn van de Oudstenraadsleden. 

Voor gemeenteleden die aan hun verplichtingen hebben voldaan (zoals betaling van de Kerkelijke Bijdrage) zijn erg geen kosten voor een dergelijke dankdienst. Hebt u niet voldaan aan uw verplichtigingen dan  betaalt u  hiervoor 180 Euro.Wanneer u de dienst in de JeruŽlkapel wilt houden, komen daar de kosten van de huur bij en eventuele kosten voor de organist. Voor mensen van buiten de gemeente gelden andere tarieven.

Na aanvraag komt de predikant bij u op bezoek om deze dienst voor te bespreken, met u samen de liederen en de Bijbeltekst uit te kiezen. Hierom vragen wij u tijdig de dienst aan te vragen, het liefst twee maanden van tevoren.Overlijden

Wanneer u het trieste bericht hebt een geliefde te hebben verloren, vragen we u onze predikant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

Er zijn verschillende vormen waarop u van uw geliefde afscheid kunt nemen onder begeleiding van onze predikant en in samenspraak met uw uitvaartverzorger. 
U kunt denken aan een dienst in de kapel, of een dienst in de aula van een uitvaartcentrum (zowel bij een begrafenis als bij een crematie) of bij een begraafplaats. Ook wanneer uw geliefde in Suriname is overleden, of in Suriname  zal worden begraven, bestaat de mogelijkheid om een troostdienst door onze predikant te laten verzorgen.