Oudstenraad

Oudstenraad

In de Kerkorde staat (par. 1451, lid 1) dat de Oudstenraad de vertegenwoordiging en leiding van de gemeente is. Zeg maar het bestuur van de gemeente. 
Voor onze gemeente is bepaald dat de Oudstenraad negen leden moet tellen en om besluiten te kunnen nemen moeten er zes leden (2/3e van 9) op een vergadering aanwezig zijn. Het vergaderquorum.  
Vanaf het jaar 2016 telt onze Oudstenraad negen leden. 
De raad vergadert twee maal per maand op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Alle onderwerpen die ons gemeenteleven raken komen daar ter tafel. Het is niet zo dat de leden van de raad alles zelf moeten doen. Het werk in de gemeente wordt door velen gedragen en uitgevoerd in de functionele groepen die er zijn. Velen van u zijn immers al op verschillende manieren actief in ťťn of meerdere functionele groepen van de gemeente. 

De gemeente is immers van al haar leden!

Ds. RhoÔnde Mijnals - Doth

p.a. Ivoordreef 2

3564 AK Utrecht

Telf. JeruŽlkapel: 030-2613473

mail: mijnalsdoth@ebgu.nl
tel.: 06-54738139

Zr. Nelly Cambridge

Voorzitter Oudstenraad

mail: voorzitter@ebgu.nl

telf.: 06-20973372

Br. Franklin van Ommeren

Vicevoorzitter Oudstenraad

E-mail: badjoe53@xs4all.nl

Telf.: 06-38093903

Br. Hugo Harar

Penningmeester

E-mail: penningmeester@ebgu.nl

Telf: 06-29432635

Zr. Patricia Terborg

Secretaris

E-mail: patricia_terbo@hotmail.com

Telf: 06-13848245

Zr. Monique Lisand

Lid Oudstenraad

E-mail: para_lisand@hotmail.com

Telf.: 06-25393587

Zr. Andrea Jozefzoon

Lid Oudstenraad 

E-mail: jozefzoon@cs.com

Telf: 06-46234820


Zr. Hellen Rigters

Lid Oudstenraad 

E-mail: hellenrigters@gmail.com

Telf: 06-55624493