Nieuws

Bericht van de penningmeester

Beste zusters en broeders,

De door de overheid genomen maatregelen treft ons allen. Het zijn maatregelen die wij moeten opvolgen. Naar het er nu uitziet kunnen we pas weer kerken in de maand juni. Om samen te zijn om te bidden, te zingen en bovenal God prijzen. Om toch met Hem verbonden te blijven, krijgen wij van Ds. RhoÔnde Mijnals-Doth wekelijks bemoedigende woorden via de Whatsapp en E-mail als u daar de voorkeur aan geeft.                   

De ontvangsten van de kerkelijke bijdragen ťn de kosten van onze gemeente lopen gewoon door. Wat niet doorloopt zijn de inkomsten uit de offeranden die bestemd zijn voor verschillende doelen en de gemeente. In deze tijd is uw steun hard nodig. Het zou fijn zijn om toch aan de offerande te denken. Hoe doet u dit? 

Door het bedrag op onze bankrekening ( NL 07 INGB 0002 6646 78 ) te storten t.n.v. EBG Utrecht m.v.v. offerande. Nog makkelijker is via deze link: ING  Bank betaalverzoek

Aangezien de kerkelijke bijdrage (KB) bij de meeste gemeenteleden automatisch gebeurt, willen wij graag anderen aanmoedigen dat ook te doen.  [De Kerkelijke Bijdrage is 3% van uw netto inkomen, met een minimum van 15 euro per maand.]

Ik eindig met de woorden: ďWie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.Ē 2 KorinthiŽrs 9:6