Mannengroep Gideon

Achtergrond: Mannengroep "GIDEON"

De mannengroep binnen de Evangelische Broeder Gemeente Utrecht, is genaamd Gideon en is op initiatief van broeder Carlo Halfhuid op 13 maart 2003 opgericht. De groep  is in beginsel gemodelleerd naar de vrouwen groep Tirsa die eerder is opgericht.
De aanwezigheid van een groep binnen de gemeente die zich speciaal richtte op de mannen, was zeer welkom. Dit bleek wel uit het grote aantal aanwezigen op de eerste samenkomst.

De naam Gideon, is gekozen na een intensieve zoektocht door de mannen naar een naam die hun doelstellingen het beste uitbeeldde. 

ĄGideon is de Richter die volgens de analen opgetekend in het boek der Richteren, de hoofdstukken 6 tot en met 8, na het optreden van de profetes Debora en de Richter Barak, de opdracht van de Almachtige krijgt om het volk IsraŽl te bevrijden uit de macht van de Midjanieten. Om deze taak te volbrengen, verzekerd Gideon zich eerst van, dat de boodschap die hij heeft ontvangen, werkelijk van God afkomstig is. Daarna trek hij ten strijde na een uitgekiende selectie toe te passen op de beschikbare manschappen. Aan het hoofd van deze specialisten volbrengt hij zijn taak. Gideon leidt het volk IsraŽl tot zijn dood daarna nog veertig jaren, zonder de dreiging van vreemde overheersing.Ē

De leden van het bestuur van Gideon zijn:
br. L. Pique (voorzitter), br. E. van Faassen (secretaris) en br. V. Chocolaad (penningmeester). Er is nog een vacature voor vice-voorzitter.

Gideon komt op elke eerste donderdag van de maand samen in de JeruŽlkapel aan de Ivoordreef nr 2, van 20.00uur-  22.00uur. 
Secretariaat: Lanslaan 54, 3526 XH Utrecht

Doelstelling:
Mannengroep Gideon stelt zich ten doel, om de mannen binnen de Evangelische Broeder Gemeente Utrecht, een plek te geven, waar zij als geloofsgenoten hun geloof en de belevingswereld daarvan, met elkaar te delen. Dit uit zich in activiteiten op religieus, sociaal, recreatief en educatief gebied. Hierbij nemen zij de kerkorde van de Evangelische Broeder Gemeente Nederland als leidraad.
Het secundaire doel van de Mannengroep Gideon is, om net als de bijbelfiguur, een specialisten team te zijn binnen de EBGU die ervoor zorg draagt dat de doelen die de EBGU zich als geheel heeft gesteld, de juiste ondersteuning te geven om die te doen slagen. Dit met gebruikmaking van de specialistische kennis die er binnen de groep aanwezig is. Dit streven is duidelijk zichtbaar door de aanwezigheid van Gideon-leden, binnen alle gelederen van de gemeente die hun specifieke bijdrage goed kunnen gebruiken.


Mannengroep Gideon

Gideonlied

Nanga Gado na wi fesi
Gideon sa ori stan
Brada-lobi Ťn lespeki
Mus`fu mek`wi tan na wan.
Bondru krakti, asisteri
Ini nowtu Ťn nyanprei.
Wroko nanga Gadolerie
Gideon sa strei bun strei.

Memre fa wi masra seni
knekti Gideon fu strei
Fu a pipel ben kan feni
Freide nanga en bun dei
Wi mus`teki da eksempre
Di wi Masra seni kon
Brada, begi fu tan memre
Da bun strei fu Gideon.