Links

Link naar Stiltecentrum Hoog Catherijne Utrecht

Het oecumenische Stiltecentrum, gesteund door Utrechtse kerken o.a. de EBG Utrecht, is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting temidden van de etalages, het koopgeweld en de reclameborden. Het stationsgebied en Hoog Catharijne zijn door de drukte, de hectiek en de verscheidenheid aan mensen een afspiegeling van de moderne samenleving.

EBG Nederland

Ook de EBG Nederland heeft een nieuwe web site. Neem eens een kijkje.

Reisverhalen ds. Mark de Vos

Tijdens zijn reis in april / mei 2015 naar Suriname heeft onze predikant Mark de Vos een blog bijgehouden over zijn belevenissen en indrukken. Deze kunt u teruglezen via deze link.

Zeister Zendingsgenootschap

Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd.
Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en AlbaniŽ.

EBG Hamburg

De gemeente Utrecht onderhoudt sinds 1974 bijzondere contacten met EBG gemeente in Hamburg/ Duitsland. Wij bezoeken elkaar en houden contact via brieven, telefoontjes en emails. Een keer per jaar komt een groep van Hamburg naar Utrecht of gaan wij voor een weekend naar Hamburg. 

Raad van Kerken Utrecht

Op de site van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken vindt u oecumenische links uit Utrecht e.o.