Kerkkoor

Het kerkkoor na afloop van de feestelijke Oogstfeest dienst op 4 oktober 2015

Het kerkkoor van de Evangelische Broedergemeente Utrecht is opgericht op 17 oktober 1983 en telt ca. 30 leden.
Het koor is onlosmakelijk met Evangelische Broedergemeente Utrecht verbonden. 

Op de hoogtijdagen van de kerk ontbreekt het zelden of nooit, terwijl de verschillende koorleden bovendien nauw betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de gemeente. 

Het kerkkoor is in een kwart eeuw jaar uitgegroeid tot een harmonieuze groep zangers en zangeressen waarin naast het serieus instuderen van een gevarieerd repertoire, altijd plaats is voor een vrolijke noot. Op de repetitieavonden klinkt voor en na de lange zangoefeningen dan ook steeds een gezellig geroezemoes.
Leendert Keteldijk (Ü), Rudi Laatst (Ü) en Rudy Berrenstein wisten het zanggezelschap met veel inspanningen tot bloei te brengen. 

Thans wordt het koor gedirigeerd door Niels Fischer, een jonge dirigent uit Hernhutt, die de groep met jeugdig elan uitstekend weet te leiden.

Meer informatie over het kerkkoor bij : Machteld Cambridge (voorzitter)


Ons kerkkoor in Herrnhut