DAGTEKST

Dinsdag, 23 April 2019

De HEER zal zijn volk recht doen, Hij ontfermt zich weer over zijn dienaren.

Deut. 32:36

Jezus zei:: Ik zeg jullie dat Hij zijn uitverkorenen spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?

Luc. 18:8

MASRA sa gi En folku a leti di a mus kisi. A sa sorgu gi den knekti fu En.

Deuteronomium 32:36

Yesus taki: Mi e taigi unu taki: Gado o gi den sma di A teki gi Ensrefi den leti her‘esi. Ma te a Manpikin fu Libisma drai kon baka na grontapu, yu prakseri taki A sa feni sma di e bribi trutru?

Lukas 18:8

Woord voor de maand  april

Jezus Christus zegt: "Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

Matteüs 28:20

Woord voor het jaar  2019

Zoek de vrede en jaag die na.

Psalm 34:15 (NBG)

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:


  • het verslag van de gemeente vergadering van 26 maart 2017 te lezen en te downloaden is.
  • er een speciale maandbrief : in memoriam ds. Mark de Vos te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief.
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn . Er zijn weer een flink aantal opnames van de afgelopen maanden toegevoegd.
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven

Diensten

28-04-2019PREEKDIENST

05-05-2019SINGI KERKI

12-05-2019PREEKDIENST / MOEDERDAG

19-05-2019PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten