DAGTEKST

Zondag, 29 November 2020

Moge de HEER u talrijk maken, u en uw kinderen.

Ps. 115:14

Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.

Luc. 1:50

MASRA sa gi un furu pikin, unu nanga den pikin fu unu.

Psalm 115:14

A e sori sari-ati na ala sma di e lespeki En.

Lukas 1:50

Woord voor de maand  november

Bedroefd gingen zij heen, getroost leid Ik hen terug.

Jeremia 31:9

Woord voor het jaar  2020

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


JONG en OUD DIENST

Zondag 8 november is er een JONG en OUD dienst. Bij te wonen en on-line te volgen vanaf 12 uur.


Diensten in Corona tijd

De meest recente dienst  vindt u hier. Daar is ook de  nieuwe dienst is te bekijken op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 5 juli zijn we gestart om de kerkdienst live te versturen (streamen) vanuit de JeruŽlkapel.Een gezegende dienst ! 


Dagtekstenboek 2021

Beste zusters, beste broeders,

Ze zijn te koop: HET DAGTEKSTENBOEK 2021.

De prijs is Ä 7 per stuk en niet zoals eerder gemeld Ä 6.

 

Hoe komt u aan een Dagtekstenboekje.

1.        De Dagtekstenboekjes zijn te koop iedere zondag na de kerkdienst vanaf 13.00 uur. U wordt verzocht de kosten over te maken op het rekeningnummer NL 07 INGB 0002 6646 78. En als u dat niet wenst te doen, wordt van u verwacht dat u de kosten contant gepast afrekent.

2.        De Dagtekstenboekjes zijn ook te koop in de JeruŽlkapel op de zaterdagen 31 oktober, 7 november, 5 en 12 december a.s. Steeds van 14.00 uur tot 16.00 uur. De kosten op dezelfde manier af te rekenen als onder nummer 1 gemeld.

3.        Het Dagtekstenboekje kan u ook worden toegezonden via de post. De totale kosten zijn dan Ä 15.00 per stuk. Als u dat wil, kunt u dat doorgeven aan br. Hugo Harar, de penningmeester. U kunt hem bereiken via telefoon / app nummer 06 2943 2635 of via de mail (adres: hugo.harar@gmail.com).

4.        Tenslotte is het mogelijk een Dagtekstenboekje te bestellen bij         br. Harar en het op een bepaald adres op te halen in uw buurt.        Het adres ontvangt u van br. Harar.

 

Een beste groet,

De Oudstenraad EBGU.

Bericht van de penningmeester

Beste zusters en broeders,

De door de overheid genomen maatregelen treft ons allen. Het zijn maatregelen die wij moeten opvolgen. Naar het er nu uitziet kunnen we pas weer kerken in de maand juni. Om samen te zijn om te bidden, te zingen en bovenal God prijzen. Om toch met Hem verbonden te blijven, krijgen wij van Ds. RhoÔnde Mijnals-Doth wekelijks bemoedigende woorden via de Whatsapp en E-mail als u daar de voorkeur aan geeft.                   

overdenkingen en bemoedigingen

Wist u dat:

  • er opnames zijn gemaakt door de Evangelische Omroep voor het programma: Zie je op Zondag. er zijn opnames gemaakt tijdens de dienst van 13 oktober 2019 en bij enkele gemeenteleden thuis. 
  • deze opnames zijn uitgezonden op 1, 8 en 15 december 2019.
  • Ze nog terug te zien zijn op NPO start

Diensten

29-11-2020PREEKDIENST / HOSIANNA DIENST

06-12-2020PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL

13-12-2020PREEKDIENST

20-12-2020KINDERKERST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten