DAGTEKST

Zondag, 17 November 2019

De Israëlieten riepen tot de HEERE en zeiden: Wij hebben tegen U gezondigd, omdat wij onze God hebben verlaten.

Richt. 10:10 (HSV)

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Kol. 1:13-14

Den Israelitisma bari suku MASRA. Den taki:Wi sondu,bika wi gwe libi Yu, wi Gado.

Regter 10:10

A puru wi ini a makti fu a dungru tyari kon poti ondro a tiri fu En Manpikin di A lobi. Ini a Manpikin wi kon fri èn wi kisi pardon fu sondu.

Kolose 1:13-14

Woord voor de maand  november

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft.

Job 19:25

Woord voor het jaar  2019

Zoek de vrede en jaag die na.

Psalm 34:15 (NBG)

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Bibliodrama 12 oktober

Op 12 oktober hebben een aantal gemeente leden meegedaan aan een bibliodrama. Dit is een bijzondere manier van bijbelstudie waarbij met behulp van voorwerpen en toneelspel een bijbelverhaal wordt behandeld. Het thema van deze avond was: 
Vriendschap in het bijbelboek Job.

het verslag kunt u hieronder lezen.
Downloads:
verslag bibliodrama 12 oktober

Symposium verwerking Slavernij verleden

300 jaar slavernijverleden werkt door in de belevingswereld
van alle betrokkenen. Verhalen van voorouders, gepubliceerde
dagboeken, notulen van vergaderingen, literatuur, kranten,
tijdschriften, schilderijen, wetten en regelingen zijn deel van
de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving.
De erfenis is van invloed op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’

zichzelf en elkaar zien als onderdeel van de Nederlandse maatschappij. De kerken spelen in de deze culturele erfenis een
rol. Vandaar dat enkele kerken (Lutherse en EBG) samen met NiNsee wil nagaan op welke manier het gemeenschappelijke
slavernijverleden positief kan worden verwerkt.

Sprekers:
Glenn Helberg—Psychiater, Expertisecentrum voor Transculturele Therapie
Alex van Stipriaan—Hoogleraar Caraďbische Geschiedenis, Erasmus Universiteit
Ds Pearl Gerding—Auteur Geschiedenis Lutherse Kerk Suriname
Ds Johannes Welschen—Werkgroep Slavernijverleden Evangelische Broedergemeente
Muziek:
Denise Jannah & Farida Merville
Tentoonstelling:
Kunsttentoonstelling georganiseerd door Natasha Knoppel

23 november 2019
14.00 tot 17.00u
Oude Lutherse Kerk
Spui - Amsterdam
gratis toegang
Bij voorkeur aanmelden via
slavernijverleden@gmail.com

Prijsuitreiking:
Essaywedstrijd — Schrijvers uit Nederland, Suriname en de

Antillen schreven essays over het trans-Atlantisch slavernijverleden, de doorwerking in het heden en de rol van de kerken hierin
en in de heilzame verwerking van dit gemeenschappelijke verleden. De winnaars van de essaywedstrijd met dit thema worden op
het Symposium bekendgemaakt,

Downloads:
flyer Symposium

Wist u dat:

  • er opnames zijn gemaakt door de Evangelische Omroep voor het programma: Zie je op Zondag. er zijn opnames gemaakt tijdens de dienst van 13 oktober en bij enkele gemeenteleden thuis. 
  • deze opnames worden uitgezonden op 1, 8 en 15 december a.s. om 9.20 uur.
  • de liturgieën van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieën .
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven

Diensten

17-11-2019PREEKDIENST / DOOPDIENST

24-11-2019SINGI KERKI

01-12-2019PREEKDIENST / HOSIANNA DIENST

01-12-2019CANDLE LIGHT DIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten