DAGTEKST

Zondag, 20 September 2020

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.

Ex. 20:12

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Rom. 15:7

Lespeki un m’ma nanga un p’pa.

Eksodus 20:12

Un mus teki makandra leki fa un de, soleki fa Kristus ben teki unu leki fa un de . So Gado o kisi glori.

Roma 15:7

Woord voor de maand  september

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend.

2 Korintiërs 5:19

Woord voor het jaar  2020

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Diensten in Corona tijd

De meest recente dienst  vindt u hier. De  nieuwe dienst is op zondag te bekijken vanaf 12.00 uur.
Vanaf 5 juli start een proef om de kerkdienst live te versturen (streamen) vanuit de JeruŽlkapel.

De liturgie voor de dienst van 19 juli vindt u hier


Een gezegende dienst !

De dienst voor zondag 17 mei vindt u hier
De dienst voor zondag 10 mei Moederdag vindt u hier
De dienst voor zondag 3 mei vindt u hier
De dienst voor zondag 26 april 2020 vindt u hier 
De dienst voor zondag 19 april 2020 vindt u hier

 


Pinksterdienst

De taal van het hart
De taal van het hart - de leerlingen van Jezus konden ze spreken, nadat toen in Jeruzalem de Heilige Geest als een vuur over hen heen gekomen was. En iedereen begreep wat ze zeiden.
Met Pinksteren oefenen wij ons in deze taal van het hart. De Evangelische Broedergemeente Nederland heeft voor de Eerste Pinksterdag een online kerkdienst samengesteld met liederen in verschillende talen en met bijdragen uit diverse gemeenten en diasporawerkgroepen van onze kerk. U kunt deze kerkdienst meevieren op zondag, 31 mei 2020. Hij is vanaf 9.00 uur online op https://nederland.ebg.nl/dienst/pinksteren en kan daar ook later nog bekeken worden.
Wij vragen om een collecte ten behoeve van het werk van de Centrale Raad, het samenwerkingsorgaan van de Evangelische Broedergemeente in Nederland.
U kunt uw collecte overmaken naar het bankrekeningnummer van de Evangelische Broedergemeente Nederland: NL06 ABNA 0454 9094 03. Alvast dank voor uw gave.

Bericht van de penningmeester

Beste zusters en broeders,

De door de overheid genomen maatregelen treft ons allen. Het zijn maatregelen die wij moeten opvolgen. Naar het er nu uitziet kunnen we pas weer kerken in de maand juni. Om samen te zijn om te bidden, te zingen en bovenal God prijzen. Om toch met Hem verbonden te blijven, krijgen wij van Ds. RhoÔnde Mijnals-Doth wekelijks bemoedigende woorden via de Whatsapp en E-mail als u daar de voorkeur aan geeft.                   

overdenkingen en bemoedigingen

opname overdenking br. H.Hessen
een gesproken overdenking van bisschop H.Hessen van 29 maart.

opname bemoediging zr. R. Mijnals-Doth
een gesproken bemoediging van ds. R. Mijnals-Doth van 26 maart.

opname bemoediging zr. R. Mijnals-Doth
een gesproken bemoediging van ds. R. Mijnals-Doth van zondag 22 maart. De bijbehorende litugie vindt u hieronder

Wist u dat:

  • er opnames zijn gemaakt door de Evangelische Omroep voor het programma: Zie je op Zondag. er zijn opnames gemaakt tijdens de dienst van 13 oktober en bij enkele gemeenteleden thuis. 
  • deze opnames zijn uitgezonden op 1, 8 en 15 december a.s. om 9.20 uur.
  • Ze nog terug te zien zijn op NPO start
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn .
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven

Diensten

20-09-2020PREEKDIENST

27-09-2020PREEKDIENST

04-10-2020PRREKDIENST / OOGSTFEEST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten