DAGTEKST

Maandag, 18 Februari 2019

Want God verwondt en Hij verbindt, Hij slaat en zijn handen genezen.

Job 5:18

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Pet. 5:6-7 (HSV)

Te Gado gi wan sma wan mankeri, Ensrefi e dresi en, te A naki, A e dresi en nanga En eigi anu.

Yob 5:18

Un mus saka unsrefi ondro a tranga anu fu Gado, dan En o opo unu te a ten fu En doro. Poti ala sani nanga san un e broko un ede, ini Gado anu, bika A e sorgu gi unu.

1 Petrus 5:6-7

Woord voor de maand  februari

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Romeinen 8:18

Woord voor het jaar  2019

Zoek de vrede en jaag die na.

Psalm 34:15 (NBG)

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:


  • het verslag van de gemeente vergadering van 26 maart 2017 te lezen en te downloaden is.
  • er een speciale maandbrief : in memoriam ds. Mark de Vos te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief.
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn . Er zijn weer een flink aantal opnames van de afgelopen maanden toegevoegd.
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven

Diensten

24-02-2019PREEKDIENST

03-03-2019PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL

10-03-2019PREEKDIENST m.m.v. Gideonbroeders

17-03-2019PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten