DAGTEKST

Dinsdag, 27 Oktober 2020

Zeker, ik weet dat het zo is, hoe kan een mens in zijn recht staan tegenover God? Als je met Hem een rechtsgeding wilt aangaan, heb je niet één op de duizend maal een weerwoord.

Job 9:2,3

De schriftgeleerde zei tegen Jezus:: Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij, en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.

Marc. 12:32-34

Iya, mi sabi san yu e taki. Wan libisma no man wini fu Gado fesi krutu. Efu wan sma wani go na krutu nanga Gado, a sma no o man piki En, awinsi A aksi a sma wan dusun sani.

Yob 9:2,3

A sabiman fu Godowèt piki Yesus taki: Mêster, Yu abi leti. Leki fa Yu taki, na Masra wawan na Gado, èn trawan no, boiti En. Wi mus lobi En nanga wi heri ati, nanga wi heri ferstan, èn nanga ala wi krakti èn wi mus lobi tra sma soleki fa wi lobi wisrefi. Den sani disi moro prenspari moro leki fu bron wan meti gi Gado, noso iniwan tra sani san wi kan gi Gado leki ofrandi. Yesus syi taki na wan man nanga ferstan. Dan Yesus taigi en taki: A no libi furu moro fu yu kon ondro a tiri fu Gado.

Markus 12:32-34

Woord voor de maand  oktober

Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Jeremia 29:7

Woord voor het jaar  2020

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Diensten in Corona tijd

De meest recente dienst  vindt u hier. Daar is ook de  nieuwe dienst is te bekijken op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 5 juli zijn we gestart om de kerkdienst live te versturen (streamen) vanuit de JeruŽlkapel.Een gezegende dienst ! 


Pinksterdienst

De taal van het hart
De taal van het hart - de leerlingen van Jezus konden ze spreken, nadat toen in Jeruzalem de Heilige Geest als een vuur over hen heen gekomen was. En iedereen begreep wat ze zeiden.
Met Pinksteren oefenen wij ons in deze taal van het hart. De Evangelische Broedergemeente Nederland heeft voor de Eerste Pinksterdag een online kerkdienst samengesteld met liederen in verschillende talen en met bijdragen uit diverse gemeenten en diasporawerkgroepen van onze kerk. U kunt deze kerkdienst meevieren op zondag, 31 mei 2020. Hij is vanaf 9.00 uur online op https://nederland.ebg.nl/dienst/pinksteren en kan daar ook later nog bekeken worden.
Wij vragen om een collecte ten behoeve van het werk van de Centrale Raad, het samenwerkingsorgaan van de Evangelische Broedergemeente in Nederland.
U kunt uw collecte overmaken naar het bankrekeningnummer van de Evangelische Broedergemeente Nederland: NL06 ABNA 0454 9094 03. Alvast dank voor uw gave.

Bericht van de penningmeester

Beste zusters en broeders,

De door de overheid genomen maatregelen treft ons allen. Het zijn maatregelen die wij moeten opvolgen. Naar het er nu uitziet kunnen we pas weer kerken in de maand juni. Om samen te zijn om te bidden, te zingen en bovenal God prijzen. Om toch met Hem verbonden te blijven, krijgen wij van Ds. RhoÔnde Mijnals-Doth wekelijks bemoedigende woorden via de Whatsapp en E-mail als u daar de voorkeur aan geeft.                   

overdenkingen en bemoedigingen

Wist u dat:

  • er opnames zijn gemaakt door de Evangelische Omroep voor het programma: Zie je op Zondag. er zijn opnames gemaakt tijdens de dienst van 13 oktober en bij enkele gemeenteleden thuis. 
  • deze opnames zijn uitgezonden op 1, 8 en 15 december a.s. om 9.20 uur.
  • Ze nog terug te zien zijn op NPO start
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn .
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven

Diensten

01-11-2020PREEKDIENST

08-11-2020DIENST VOOR JONG & OUD

15-11-2020PREEKDIENST

22-11-2020PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten