DAGTEKST

Maandag 12 november 2018

Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de HEER door een vrijwillige gave te schenken.

1 Kron. 29:5

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

2 Kor. 9:6

Sortu wan fu unu e taki tide, taki a wani fu gi MASRA wan presenti nanga wan fri wani?

1 Kroniki 29:5

Sabi taki: A sma di no e sai furu no sa koti furu tu. Ma a sma di e sai furu sa koti furu.

2 Korinte 9:6

Woord voor de maand  november

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

Openbaring 21:2

Woord voor het jaar  2018

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaring 21:6

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:


  • het verslag van de gemeente vergadering van 26 maart 2017 te lezen en te downloaden is.
  • er een speciale maandbrief : in memoriam ds. Mark de Vos te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief.
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn . Er zijn weer een flink aantal opnames van de afgelopen maanden toegevoegd.
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven


Candlelightdienst op 2 december 2018

Vrouwengroep Tirsa van de EBG Utrecht

nodigt u uit om ook dit jaar met hen 
het feest van het Licht  te vieren.
Een feest, in verschillende gemeenten van de EBG op Eerste Advent gevierd,
waarin we symbolisch het licht aan elkaar door geven
met als thema voor 2018: 
ďUw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn padĒ

De dienst wordt gehouden op
Zondag 2 december 2018
Adres: JeruŽlkapel, Ivoordreef 2 - Utrecht - Overvecht 
Aanvang om 19.30 uur     Inloop vanaf 19.00 uur

Voorganger: zr. Vallery Linger

Het wordt natuurlijk weer een feestelijke dienst.
Na de dienst bent u uitgenodigd voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie / thee. 
Er is ook een Kertsttafel waar u leuke kerstspulletjes of cadeautjes kunt kopen.

U bent van harte welkom samen met vrienden en familieledenDiensten

18-11-2018PREEKDIENST(Jubileumviering Kerkkoor)

25-11-2918PREEKDIENST (VIERING BRASA DEI)

02-12-2018PREEKDIENST / HOSIANNADIENST

02-12-2018Candle light Dienst


» bekijk alle diensten

Activiteiten

02-12-2018Candlelight dienst


» bekijk alle activiteiten