DAGTEKST

Donderdag, 28 Mei 2020

Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig

Ps. 25:16

De zieke antwoordde Jezus: "Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water." Jezus zei: "Sta op, pak uw mat op en loop."

Joh. 5:7-8

Dray luku mi én sori mi a bun-ati fu Yu, bika mi de mi wawan ini a pina di mi e nyan.

Psalm 25:16

A sikiman piki Yesus taki: Masra, mi no abi nowan sma fu saka mi ini a watra te a e beweigi. Tefu mi doro drape wan trawan koti mi fesi kba. Dan Yesus taigi en taki: Opo, teki yu matrasi, dan yu waka gwe.

Yohanes 5:7-8

Woord voor de maand  mei

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

1 Petr. 4:10

Woord voor het jaar  2020

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Bericht van de penningmeester

Beste zusters en broeders,

De door de overheid genomen maatregelen treft ons allen. Het zijn maatregelen die wij moeten opvolgen. Naar het er nu uitziet kunnen we pas weer kerken in de maand juni. Om samen te zijn om te bidden, te zingen en bovenal God prijzen. Om toch met Hem verbonden te blijven, krijgen wij van Ds. RhoÔnde Mijnals-Doth wekelijks bemoedigende woorden via de Whatsapp en E-mail als u daar de voorkeur aan geeft.                   

Diensten in Corona tijd

De meest recente dienst  vindt u hier. De  nieuwe dienst is op zondag te bekijken vanaf 12.00 uur.


Ook op Hemelvaartsdag is er een Europees continentale dienst in 3 talen. 
De preek wordt verzorgd door ds. Benigna Carstens,. De dienst is vanaf 10.00 uur hier te bekijken


T.a.v de offerande van 17 mei en 21 mei (Hemelvaartsdag) vragen we een extra offergave voor het Corona Noodfonds, die de Europees-Continentale Provincie heeft opgericht voor de hulp aan die provincies die zwaar getroffen zijn door de Corona crisis (o.a. de Afrikaanse provincie, AlbaniŽ)

 U kunt uw gift overmaken via de link: ing.nl-betaalverzoek o.v.v. Corona Noodfonds. Of t.n.v EBG Utrecht IBAN: NL07 INGB 0002 6646 78. o.v.v. Corona Noodfonds. 

Een gezegende dienst !

De dienst voor zondag 17 mei vindt u hier
De dienst voor zondag 10 mei Moederdag vindt u hier
De dienst voor zondag 3 mei vindt u hier
De dienst voor zondag 26 april 2020 vindt u hier 
De dienst voor zondag 19 april 2020 vindt u hier


overdenkingen en bemoedigingen

opname overdenking br. H.Hessen
een gesproken overdenking van bisschop H.Hessen van 29 maart.

opname bemoediging zr. R. Mijnals-Doth
een gesproken bemoediging van ds. R. Mijnals-Doth van 26 maart.

opname bemoediging zr. R. Mijnals-Doth
een gesproken bemoediging van ds. R. Mijnals-Doth van zondag 22 maart. De bijbehorende litugie vindt u hieronder

Wist u dat:

  • er opnames zijn gemaakt door de Evangelische Omroep voor het programma: Zie je op Zondag. er zijn opnames gemaakt tijdens de dienst van 13 oktober en bij enkele gemeenteleden thuis. 
  • deze opnames zijn uitgezonden op 1, 8 en 15 december a.s. om 9.20 uur.
  • Ze nog terug te zien zijn op NPO start
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn .
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven

Diensten

31-05-2020PREEKDIENST(LANDELIJKE KERKDIENST EBGN)

07-06-2020PREEKDIENST

14-06-2020PREEKDIENST

21-06-2020PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten