Giften

Kerkelijke bijdrage en giften

De Evangelische Broedergemeente is een zelfstandige kerk en ontvangt geen subsidie van de overheid. Daarom zijn wij afhankelijk van de steun van onze leden en vrienden. De leden van de EBG financieren hun kerk door het betalen van kerkelijke bijdrage. Vrienden van onze gemeente kunnen het werk van de EBG Utrecht steunen door giften t.b.v. de gemeente en ons kerkelijk werk onder Surinamers in Utrecht e.o. Het is ook mogelijk om doelmatig een bepaald werkgebied te steunen. Vult u dan a.u.b. op uw overschrijving bijv. ‘jeugdwerk’, ‘diaconie’ etc. in.

De Kerkelijke bijdrage is vastgesteld op 3% van het maandelijkse netto inkomen met een minimum van €15,00 per maand (=€180,00 per jaar).  

Ons bankrekeningnummer: NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht.


ANBI

De Evangelische Broedergemeente in Nederland inclusief alle onderdelen daarvan is via een groepsbeschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend, zodat uw giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook de EBG Utrecht valt hieronder.


Alle informatie hierover vindt u op de website van de EBG Nederland.

http://nederland.ebg.nl/anbi