Gebedsgroep

Gebedsgroep

Elke week komt de gebedsgroep bij elkaar in de kapel op donderdagmorgen om 10.30 uur.  De gebedsgroep werkt vanuit de overtuiging dat gebed een belangrijk onderdeel van onze geloofsgemeenschap moet zijn. Een bijeenkomst van de gebedsgroep heeft een informeel karakter. We zingen met elkaar en gaan om beurten voor in gebed waarin we  bidden voor de wereld, voor onze gemeente, voor de zieken, de rouwenden, voor de dingen die ons bezighouden. We nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Ook wanneer u moeite hebt om hardop in gezelschap te bidden willen we u motiveren om te komen; niet iedere aanwezige hoeft te bidden en niet ieder gebed hoeft hardop te worden uitgesproken. De bijeenkomsten beginnen om 10.30 uur en zijn doorgaans rond half twaalf afgelopen.


… gedachtes over het gebed

Een concertpianist zei: “Wanneer ik één dag niet studeer, merk ik het. Wanneer ik twee dagen niet studeer, dan merken mijn vrienden het. Wanneer ik drie dagen niet studeer, dan merkt het publiek het.” Voor mij geldt dat ook voor bidden: Wanneer ik één dag niet bid, merkt God het. Wanneer ik twee dagen niet bid, bespeur ik het in mezelf. Wanneer ik drie dagen niet bid, merkt mijn omgeving het. (Bisschop Dibelius)

Wie bidt en werkt, heft met zijn handen zijn hart naar God. (Bernard van Clairvaux)

Echt bidden is een en al oor zijn voor God. (Henri Nouwen)

Het gebed is een dochter van het geloof; maar het is de dochter die de moeder moet onderhouden. (Sören Kierkegaard)

Als je gebed niet eens jezelf kan bewegen, zal het zeker God evenmin kunnen bewegen. (Watchman Nee)

Het is maar goed dat God ons niet alles geeft wat wij Hem in ons gebed vragen. Daardoor bespaart Hij ons veel teleurstellingen. (Maarten Luther)

Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden. Dat is zijn vak. (Maarten Luther)