Diensten

Diensten op zon- en feestdagen

In de diensten van de Evangelische Broedergemeente geven we uiting aan ons geloof, luisteren we naar het woord van onze Heer en geven we Hem dank en eer voor alles waarmee Hij ons zegent. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren! In onze diensten wordt veel gezongen, voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Surinaams en Engels. De voertaal is Nederlands. Voor de preken gebruikt onze predikant doorgaans de in het dagtekstenboekje aangegeven preekteksten. De diensten zijn altijd in de JeruŽlkapel en om 12.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

Het actuele overzicht van de komende diensten vindt u hieronder.18-11-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST(Jubileumviering Kerkkoor)
Br. Th. Clemens
25-11-2918
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST (VIERING BRASA DEI)
Br. S. Richter
02-12-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / HOSIANNADIENST
Br. Th. Clemens
02-12-2018
19.30 uur
JeruŽlkapel
Candle light Dienst
Gast Predikante
09-12-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL
Br. Th. Clemens
16-12-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
KERSTVIERING JONGEREN
Leiding KIDZ & CIA
23-12-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Br. Th. Clemens
24-12-2018
19.00 uur
JeruŽlkapel
KRESNETI VIERING
Kerstcommissie
25-12-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
KERSTDIENST
Br. Th. Clemens
DINSDAG 25 DECEMBER

« eerdere diensten [ 1 2 ] volgende diensten »