Diensten

Diensten op zon- en feestdagen

In de diensten van de Evangelische Broedergemeente geven we uiting aan ons geloof, luisteren we naar het woord van onze Heer en geven we Hem dank en eer voor alles waarmee Hij ons zegent. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren! In onze diensten wordt veel gezongen, voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Surinaams en Engels. De voertaal is Nederlands. Voor de preken gebruikt onze predikant doorgaans de in het dagtekstenboekje aangegeven preekteksten. De diensten zijn altijd in de JeruŽlkapel en om 12.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

Het actuele overzicht van de komende diensten vindt u hieronder.24-03-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Br. S. Richter
31-03-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Br. K. Vrede
07-04-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
BETHANIňDIENST
Br. H. Hessen
14-04-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / HOSIANADIENST
Br. H. Hessen
15-04-2019
19.00 uur
JeruŽlkapel
EVANGELIELEZING
OUDSTENRAAD
AANVANG 19.00 UUR
16-04-2019
19.00 uur
JeruŽlkapel
EVANGELIELEZING
OUDSTENRAAD
AANVANG 19.00 UUR
17-04-2019
19.00 uur
JeruŽlkapel
EVANGELIELEZING
OUDSTENRAAD
AANVANG 19.00 UUR
18-04-2019
19.30 uur
JeruŽlkapel
WITTE DONDERDAG / HEILIG AVONDMAAL
Br. H. Hessen
AANVANG 19.30 UUR
19-04-2019
14.30 UUR
JeruŽlkapel
GOEDE VRIJDAG / STERVENSUUR
OUDSTENRAAD
AANVAMG 14.30 UUR

« eerdere diensten [ 1 2 3 ] volgende diensten »