Diensten

Diensten op zon- en feestdagen

In de diensten van de Evangelische Broedergemeente geven we uiting aan ons geloof, luisteren we naar het woord van onze Heer en geven we Hem dank en eer voor alles waarmee Hij ons zegent. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren! In onze diensten wordt veel gezongen, voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Surinaams en Engels. De voertaal is Nederlands. Voor de preken gebruikt onze predikant doorgaans de in het dagtekstenboekje aangegeven preekteksten. De diensten zijn altijd in de JeruŽlkapel en om 12.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

Het actuele overzicht van de komende diensten vindt u hieronder.29-11-2020
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / HOSIANNA DIENST
Zr. R. Mijnals-Doth
06-12-2020
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL
Zr. R. Mijnals-Doth
13-12-2020
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Br. K. Vrede
20-12-2020
12.00 uur
JeruŽlkapel
KINDERKERST
KIDS & CIA
24-12-2020
19.30 uur
JeruŽlkapel
KRESNETI
KERSTCOMMISSIE
DONDERDAG 24 DECEMBER 2020: KERSTAVOND
25-12-2020
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Zr. R. Mijnals-Doth
VRIJDAG 25 DECEMBER 2020: EERSTE KERSTDAG
27-12-2020
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / ZANGDIENST
Zr. R. Mijnals-Doth
31-12-2020
15.00 uur
JeruŽlkapel
OWRU YARI
OUDSTENRAAD
DONDERDAG 31 DECEMBER 2020:OWRU YARI