Diensten

Diensten op zon- en feestdagen

In de diensten van de Evangelische Broedergemeente geven we uiting aan ons geloof, luisteren we naar het woord van onze Heer en geven we Hem dank en eer voor alles waarmee Hij ons zegent. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren! In onze diensten wordt veel gezongen, voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Surinaams en Engels. De voertaal is Nederlands. Voor de preken gebruikt onze predikant doorgaans de in het dagtekstenboekje aangegeven preekteksten. De diensten zijn altijd in de JeruŽlkapel en om 12.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

Het actuele overzicht van de komende diensten vindt u hieronder.17-11-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / DOOPDIENST
Zr. R. Mijnals-Doth
24-11-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
SINGI KERKI
Br. K. Vrede
01-12-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / HOSIANNA DIENST
Zr. R. Mijnals-Doth
01-12-2019
19.30 uur
JeruŽlkapel
CANDLE LIGHT DIENST
Zr. R. Mijnals-Doth / Tirsa zusters
Inloop om 19.00 uur.
08-12-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL
Zr. R. Mijnals-Doth
15-12-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Zr. P. Terborg
22-12-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
CIA & KIDZ
KINDERKERSTFEEST
24-12-2019
19.30 uur
JeruŽlkapel
KRESNETI
KERSTCOMMISSIE
25-12-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Zr. R. Mijnals-Doth

« eerdere diensten [ 1 2 ] volgende diensten »