Bijbelgesprek

Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de bijbelgespreksgroep. Elke derde donderdag van de maand komen we bij elkaar. 
We hebben bewust gekozen voor de titel bijbelgespreksgroep. De nadruk ligt namelijk niet op studie, of op kennis van de Bijbel maar de nadruk ligt op het gesprek. Samen proberen wij meer inzicht te krijgen in een Schriftlezing. We delen en bespreken en krijgen uitleg van een Bijbelgedeelte of van een Bijbels thema. Heel verhelderend. 
De groep kan best wat meer gemeenteleden verwelkomen. Vandaar deze oproep aan alle gemeenteleden: 
Kom eens langs! 
We volgen niet een vast leesschema of een boek, dus u kunt zo aanschuiven, zonder voorbereiding of vaste verplichting. 

De bijeenkomsten zijn altijd op de derde donderdag van de maand. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur in de JeruŽlkapel. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de predikant of Oudstenraad.