Belijdeniscathechisatie

Belijdeniscathechisatie

Wanneer het geloof een belangrijke rol in je leven speelt en je graag meer verdieping zoekt en versteviging van je kennis en geloofsbeleving is het moment misschien daar om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie.
Ieder jaar start een groep catechisanten in september. Onder leiding van de predikant worden thema’s als ‘inhoud en ontstaan van de Bijbel’, ‘kerkgeschiedenis’, ‘geloofsbeleving’ behandeld. De inbreng van de catechisanten tijdens de catechisatieavonden is daarbij even belangrijk als de bestudering van het lesboek. Na een programma van een ruim half jaar, volgt de uiteindelijke voorbereiding voor de dienst waarin openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd en deze belijdenis wordt bevestigd met de zegen.
Deze dienst is traditiegetrouw de dienst van Palmpasen.

 Voor meer informatie en opgave kunt u zich bij de predikant melden.