DAGTEKST

Maandag 19 maart 2018

Wij vestigen onze hoop op U, want U hebt alles gemaakt.

Jer. 14:22

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

1 Joh. 5:14

A no na Yu, MASRA, wi Gado, wi poti wi howpu? Bika na Yu meki ala sani.

Yer. 14:22

Wi kan kon sondro frede na Gado fesi, bika wi sabi taki A e piki wi te wi aksi En wan sani san e akruderi nanga En wani.

1 Yoh. 5:14

Woord voor de maand  maart

Jezus Christus spreekt: ‘Het is volbracht.’
Johannes 19:30

Woord voor het jaar  2018

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaring 21:6

Vul hier in waarnaar u op zoek bent: