DAGTEKST

Donderdag 25 augustus 2016

Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor U zing, ik zal jubelen omdat U mij hebt verlost.

Ps. 71:23

Verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.

Luc. 10:20

Mi mofobuba nanga mi sili, di Yu frulusu, sa bari fu prisiri èn preyse Yu te mi e singi gi Yu.

Ps. 71:23

Un mus prisiri fu di un nen skrifi na ini heymel.

Luk. 10:20

Woord voor de maand  augustus

Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.

Marc. 9:50

Woord voor het jaar  2016

De HEER zegt: Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten.

Jes. 66:13

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • de maandbrief voor augustus-september 2016  te lezen en te downloaden is? kijk bij rubriek Maandbrief
  • het verslag van de Synode van 2016 te vinden is via het menu achtergrond Broedergemeente 
  • het beleidsplan en begroting voor 2016 zijn te vinden via het menu achtergrond - EBG Utrecht
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten te beluisteren. Kijk bij de rubriek Opnames en liturgieŽn
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Concert Revivals

Op zaterdag 24 september is er om 16.00 uur het najaarsconcert van het gemengd koor 'The Revivals'. 
Met medewerking van Randy en Jermaine en natuurlijk het gemengd koor 'The Revivals
Locatie: JeruŽlkapel, Ivoordreef 2, Utrecht
Aanvangstijd: 16,00 uur, zaal open om 15.30 uur. 

De opbrengst is voor het onderhoudsfonds van de EBG Utrecht.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van the Revivals, 
Volwassenen betalen Ä 15,00, Kinderen t/m 12 jaar Ä 7,00

Inzamelactie voor de voedselbank Overvecht

Het is de bedoeling om na de zomer te starten met het structureel inzamelen van voedsel (6 x) en kleding (2 x) per jaar.Eerder is aangegeven dat wij een diaconale gemeente willen zijn door om te zien naar de noodlijdenden in de samenleving, als ook concreet iets te doen voor kansarmen in de wijk. 
In samenwerking met de VEG willen wij het werk van de Voedselbank Overvecht steunen, door voedsel te doneren. De liefde tot de naaste roept ons op, ons brood te delen met onze naaste. Met deze gedachte is besloten, de voedselinzameling te houden op zondagen waarop wij Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 

De eerste inzameling zal in de maand augustus plaatsvinden. 

Diensten

28-08-2016SCHOLIERENDIENST

04-09-2016PREEKDIENST / DOOPDIENST

11-09-2016SINGI KERKI

18-09-2016PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten

24-09-2016Concert gemengd koor The Revivals


» bekijk alle activiteiten