DAGTEKST

Zaterdag 24 juni 2017

God, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd.

Ps. 83:2-3

Aan onze vader Abraham had God onder ede gezworen dat wij, bevrijd van onze vijanden, Hem zouden kunnen dienen, ons leven lang.

Luc. 1:73-75 (GNB)

O GADO, no tan tiri so; Gado no tan tiri èn sidon luku nomo ! Bika luku den feyanti fu Yu opruru, den di no lobi Yu e kaka futu gi Yu.

Ps. 83:2-3

Sakarias taki: A Gado fu Israël ben meki wan sweri taki A bo ferlusu unu puru ini a makti fu un feyanti, fu un kan dini En sondro frede. Un o man dini En un heri libi langa na wan santa fasi.

Luk. 1:73-75

Woord voor de maand  juni

Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

Hand. 5:29

Woord voor het jaar  2017

Dit zegt God de Heer: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

Ezechiël 36:26

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • het jaarverslag van 2015 en beleidsplan 2016 te lezen en te downloaden is? Kijk bij EBG Utrecht

  • de maandbrief voor juni -juli 2017 te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk bij de rubriek Opnames en liturgieŽn
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Campagne "de EBG dat ben ik!"

Tijdens het oogstfeest is het startsein gegeven voor een landelijke campagne, genaamd ďde ebg, dat ben ik!Ē. De campagne is gebaseerd op het thema ďlidmaatschap Ė participatie Ė financiŽnĒ, een door de synode gestart initiatief. De directe aanleiding is de zorgelijke financiŽle toestand van de financiŽn van onze kerkprovincie (de ebg in nederland, duitsland, denemarken, etc.) 
Dat is de aanleiding, maar niet het enige doel. Dat is namelijk om vooral de betrokkenheid (in de breedste zin) vergroten. 
De dienst van 15 januari jl. was een tweede moment waarop we bij deze campagne stilstonden, met een liturgie zoals die in veel Ėbijna alle- kerken van onze kerkprovincie is gevierd. 
In de loop van de campagne zijn er een aantal ideeŽn en voorbeelden verzameld. U kunt daarover meer informatie vinden op: http://nederland.ebg.nl/talenten of via de centrale site www.ebg.nl kunt u er ook komen. 

Een volgende stap in deze campagne zijn een aantal interviews die zijn gehouden met gemeenteleden van de verschillende gemeentes in nederland. Het is leuk om te vermelden dat de eerste onze eigen br. Otmar Wikkeling is. U vindt zijn interview via deze link


Inzamelactie voor de voedselbank Overvecht

Ook in 2017 loopt de actie voor de ondersteuning van de Voedselbank Overvecht door. Eerder is aangegeven dat wij een diaconale gemeente willen zijn door om te zien naar de noodlijdenden in de samenleving, als ook concreet iets te doen voor kansarmen in de wijk. 
In samenwerking met de VEG willen wij het werk van de Voedselbank Overvecht steunen, door voedsel te doneren. De liefde tot de naaste roept ons op, ons brood te delen met onze naaste. Met deze gedachte is besloten, de voedselinzameling te houden op zondagen waarop wij Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 

De inzameldata voor 2017 zijn: 
26 februari,11 juni, 13 augustus en 8 oktober 

Diensten

24-06-2017DIENST AANSLUITEND AAN WROKOMANDEI

25-06-2017GEEN DIENST

02-07-2017PREEKDIENST / VIERING KETI KOTI

09-07-2017JEUGDDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten