DAGTEKST

Maandag 19 maart 2018

Wij vestigen onze hoop op U, want U hebt alles gemaakt.

Jer. 14:22

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

1 Joh. 5:14

A no na Yu, MASRA, wi Gado, wi poti wi howpu? Bika na Yu meki ala sani.

Yer. 14:22

Wi kan kon sondro frede na Gado fesi, bika wi sabi taki A e piki wi te wi aksi En wan sani san e akruderi nanga En wani.

1 Yoh. 5:14

Woord voor de maand  maart

Jezus Christus spreekt: ‘Het is volbracht.’
Johannes 19:30

Woord voor het jaar  2018

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaring 21:6

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • het jaarverslag van 2015 en beleidsplan 2016 te lezen en te downloaden is? Kijk bij EBG Utrecht
  • het verslag van de gemeente vergadering van 26 maart 2017 te lezen en te downloaden is.
  • Demaandbrief voor december en jnauri  te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief.
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn . Er zijn weer een flink aantal opnames van de afgelopen maanden toegevoegd.
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven
  • kaarten voor de jubileumshow van mannengroep Gideon vanaf heden verkrijgbaar zijn bij de leden van mannengroep Gideon of door een mail testuren naar info@ebgu.nl
  • Alle informatie over de show vindt u bij de rubriek activiteiten.

JubileumshowMannengroep Gideon

In 2018 viert mannengroep Gideon haar 15 jarig bestaan. Daarom organiseert zij: 


Grote Gideon Jubileumshow


 Deelnemende Artiesten: 

Denise Jannah

Machteld Cambridge

Alfons Wielingen

Jordan River Singers

en 

BRIAN B!

toegangskaarten : Ä 25,00


Wanneer:

Op Zaterdag 26 mei


Van 19:00 tot 22:00 uur


Waar???

JeruzalemkerkĒ

Troosterlaan 65,  Utrecht;

Bus 7 vanaf Utrecht CS Uitstap halte: íTroosterhof

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij de leden van Gideon of door een mail te sturen naar info@ebgu.nl

Met uw toegangskaart doet u automatisch mee  in een loterij waarbij een Smart TV is te winnen.!


Verslag gemeente vergadering 26 maart 2017

Het verslag van de gemeente vergadering van 26 maart jl. is te lezen en te downloaden via onderstaande link

Downloads:
verslag gemeentevergadering 26-3-2017

Meldingen over misbruik in pastorale en gezagsrelaties binnen de kerk


#MeToo

Velen delen onder #MeToo in de sociale media of rechtstreeks hun
ervaringen met seksueel misbruik en seksuele intimidatie.  #MeToo schudt
herinneringen wakker en wellicht wilt u ook uw verhaal kwijt. Kent u ons
meldpunt SMPR? Bij SMPR kunt u terecht met meldingen over misbruik in
pastorale en gezagsrelaties binnen de kerk. Zij bieden een luisterend
oor, helpen zo nodig bij vervolgstappen. Zie www.smpr.nl [1].


Diensten

25-03-2018PREEKDIENST / HOSIANNA

26-03-2018EVANGELIELEZING

27-03-2018EVANGELIELEZING

28-03-2018EVANGELIELEZING MET VOORBEREIDING AVONDMAAL


» bekijk alle diensten

Activiteiten

26-5-2018Jubileumshow Mannengroep Gideon


» bekijk alle activiteiten