DAGTEKST

Zaterdag 21 januari 2017

De HEER verzekerde Gideon: ‘Vrede is met u; wees niet bang, u zult niet sterven.’ Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEER en noemde het: ‘De Heer brengt vrede.’

Re. 6:23 (WV)

Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na: mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Joh. 14:27

Masra taygi Gideon: Freide sa de nanga yu! No frede, yu no sa dede. Dan Gideon bow wan altari drape èn a kari en: Masra Gado na freide.

Regt. 6:23-24

Yesus e taki: Freide Mi e libi gi unu. A freide fu Mi, Mi e gi unu. A no a freide di grontapu e gi un. Dat‘ mek un no mus sari èn un no mus frede.

Yoh. 14:27

Woord voor de maand  januari

Op uw woord zal ik de netten uitzetten.

Lucas 5:5 NBG

Woord voor het jaar  2017

Dit zegt God de Heer: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

Ezechiël 36:26

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • de dagtekstenboekjes voor 2017 beschikbaar zijn bij de boekentafel? Kijk bij rubriek dagtekstenboekje
  • de maandbrief voor december 2016 - januari 2017 te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief
  • het verslag van de Synode van 2016 te vinden is via het menu achtergrond Broedergemeente 
  • het beleidsplan en begroting voor 2016 zijn te vinden via het menu achtergrond - EBG Utrecht
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk bij de rubriek Opnames en liturgieŽn
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Boodschap Provinciaal Bestuur i.v.m. aanslag Berlijn

Naar aanleiding van de aanslag in Berlijn is er door het Provinciaal Bestuur van de Europese Provincie een boodschap verspreid. U kunt deze lezen in de bijlage. Downloads:
Boodschap Provinciaal Bestuur

Inzamelactie voor de voedselbank Overvecht

Ook in 2017 loopt de actie voor de ondersteuning van de Voedselbank Overvecht door. Eerder is aangegeven dat wij een diaconale gemeente willen zijn door om te zien naar de noodlijdenden in de samenleving, als ook concreet iets te doen voor kansarmen in de wijk. 
In samenwerking met de VEG willen wij het werk van de Voedselbank Overvecht steunen, door voedsel te doneren. De liefde tot de naaste roept ons op, ons brood te delen met onze naaste. Met deze gedachte is besloten, de voedselinzameling te houden op zondagen waarop wij Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 

De inzameldata voor 2017 zijn: 
26 februari,11 juni, 13 augustus en 8 oktober 

Diensten

22-01-2017OECUMENISCHE DIENST MET VEG IN HET KADER VAN DE GEBEDSWEEK

29-01-2017PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten