DAGTEKST

Maandag 21 augustus 2017

De Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als Hij leed berokkent, ontfermt Hij zich ook, zo groot is zijn genade.

Klaagl. 3:3132

God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

1 Petr. 5:10

MASRA no e poti sma na sei fu têgo.Te A meki wan sma abi sari ini en libi , A e sorgu gi a sma tu fu sori a sma a bunfasi fu En.

Kreisingi 3:31-32

Ma Gado, di e sori En bun-ati na ala fasi, kari unu fu teki prati ini En glori di e tan fu têgo, fu di un de wan nanga Kristus. Fu wan syatu pisten un o abi fu nyan pina, ma dan A o meki un kon de san un mus de. A o opo un tnapu, un o kon moro tranga , èn A o opo un tnapu na tapu wan bun fundamenti.

1 Petr. 5:10

Woord voor de maand  augustus

Woord voor het jaar  2017

Dit zegt God de Heer: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

Ezechiël 36:26

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • het jaarverslag van 2015 en beleidsplan 2016 te lezen en te downloaden is? Kijk bij EBG Utrecht

  • er een aangepaste maandbrief voor juni -juli 2017 te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief.In de vorige en gedrukte versie was een bericht van overlijden niet opgenomen.
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn . Er zijn weer een flink aantal opnames van de afgelopen maanden toegevoegd.
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Inzamelactie voor de voedselbank Overvecht

Ook in 2017 loopt de actie voor de ondersteuning van de Voedselbank Overvecht door. Eerder is aangegeven dat wij een diaconale gemeente willen zijn door om te zien naar de noodlijdenden in de samenleving, als ook concreet iets te doen voor kansarmen in de wijk. 
In samenwerking met de VEG willen wij het werk van de Voedselbank Overvecht steunen, door voedsel te doneren. De liefde tot de naaste roept ons op, ons brood te delen met onze naaste. Met deze gedachte is besloten, de voedselinzameling te houden op zondagen waarop wij Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 

De inzameldata voor 2017 zijn: 
26 februari,11 juni, 13 augustus en 8 oktober 

Diensten

27-08-2017PREEKDIENST

03-09-2017SINGI KERKI

10-09-2017 PRREKDIENST / JONG EN OUD

17-09-2017PREEKDIENST / DOOPDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten