DAGTEKST

Donderdag 27 april 2017

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden rusten. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?

Jes. 43:18-19

Het koninkrijk van God lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.

Luc. 13:19

No prakseri a ten di de na yu baka, no poti yu prakseri na sani di psa! Luku, Mi e du wan nyun sani! Now a o kon na krin.

Yes. 43:18-19

A fasi fa Gado o tiri libisma de leki wan mosterdsiri san wan sma prani na ini en dyari. A gro tron wan bon.

Luk. 13:19

Woord voor de maand  april

Waarom zoekt u de Levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.

Luc. 24:5-6

Woord voor het jaar  2017

Dit zegt God de Heer: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

Ezechiël 36:26

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • de maandbrief voor april - mei 2017 te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk bij de rubriek Opnames en liturgieŽn
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Cursus Surinaams voor 'gevorderden'


In april starten we met een vervolgcursus Surinaams. Wederom zal broeder Otmar Wikkeling ons begeleiden en verder de diepte van de Surinaamse taal met ons onderzoeken. 
De cursus is bedoeld als vervolgcursus op de eerste twee die in onze gemeente zijn gehouden (in 2014 en 2016) 
Het is bedoeld als vervolg, maar ook zeker geschikt om in te stromen als je al enigszins thuis bent in de Surinaamse taal, bijvoorbeeld als je wel het meeste kunt verstaan, maar graag meer wil weten over de opbouw van de taal en juist gebruik van woorden en zinnen, of over bepaalde uitdrukkingen, verhalen en poŽzie.
Het format is hetzelfde als de voorgaande keren: ongeveer 8 ŗ 9 avonden, van 19.30 uur tot 21.00 uur in de JeruŽlkapel, Ivoordreef 2. Voor leden van de EBGN en hun kinderen geeft de broeder deze cursus graag zonder daarvoor compensatie te ontvangen, maar voor het gebruik van de kerk en een kopje thee vragen we 5 euro per avond per deelnemer. De cursusmap kost 10 euro. In tegenstelling tot eerdere berichten zullen de avonden niet plaatsvinden op de dinsdagen, maar op de woensdagen. De eerste is 26 april en vanaf dan wekelijks. Je kunt je opgeven (graag uiterlijk 31 maart  2017) bij de dominee, Mark de Vos via email: markdevos@ebg.nl of telefoon: 06-39565643

Campagne "de EBG dat ben ik!"

Tijdens het oogstfeest is het startsein gegeven voor een landelijke campagne, genaamd ďde ebg, dat ben ik!Ē. De campagne is gebaseerd op het thema ďlidmaatschap Ė participatie Ė financiŽnĒ, een door de synode gestart initiatief. De directe aanleiding is de zorgelijke financiŽle toestand van de financiŽn van onze kerkprovincie (de ebg in nederland, duitsland, denemarken, etc.) 
Dat is de aanleiding, maar niet het enige doel. Dat is namelijk om vooral de betrokkenheid (in de breedste zin) vergroten. 
De dienst van 15 januari jl. was een tweede moment waarop we bij deze campagne stilstonden, met een liturgie zoals die in veel Ėbijna alle- kerken van onze kerkprovincie is gevierd. 
In de loop van de campagne zijn er een aantal ideeŽn en voorbeelden verzameld. U kunt daarover meer informatie vinden op: http://nederland.ebg.nl/talenten of via de centrale site www.ebg.nl kunt u er ook komen. 

Een volgende stap in deze campagne zijn een aantal interviews die zijn gehouden met gemeenteleden van de verschillende gemeentes in nederland. Het is leuk om te vermelden dat de eerste onze eigen br. Otmar Wikkeling is. U vindt zijn interview via deze link


Inzamelactie voor de voedselbank Overvecht

Ook in 2017 loopt de actie voor de ondersteuning van de Voedselbank Overvecht door. Eerder is aangegeven dat wij een diaconale gemeente willen zijn door om te zien naar de noodlijdenden in de samenleving, als ook concreet iets te doen voor kansarmen in de wijk. 
In samenwerking met de VEG willen wij het werk van de Voedselbank Overvecht steunen, door voedsel te doneren. De liefde tot de naaste roept ons op, ons brood te delen met onze naaste. Met deze gedachte is besloten, de voedselinzameling te houden op zondagen waarop wij Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 

De inzameldata voor 2017 zijn: 
26 februari,11 juni, 13 augustus en 8 oktober 

Diensten

30-04-2017PREEKDIENST

07-05-2017SINGI KERKI

14-05-2017PREEKDIENST / MOEDERDAG

21-05-2017PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten

03-05-2017


» bekijk alle activiteiten