DAGTEKST

Woensdag 22 februari 2017

Ik zal opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden. De wijsheid van wijzen zal hun dan niet baten.

Jes. 29:14

De engel zei van Johannes de Doper: Hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

Luc. 1:16-17 (HSV)

Mi o du wondru baka gi a pipel disi, wondru di o meki den tnapu nanga opo mofo, sani di bigi moro den ferstan. Dati o meki a koni fu den koniwan no o de fu feni èn a ferstan fu den di srapu no o de fu si.

Yes. 29:14

A Engel taki fu Yohanes taki: A o meki furu sma fu Israël drai kon baka na Masra, den Gado. A o waka na Masra fesi na a srefi fasi èn nanga a srefi krakti fu Elia. A o meki taki pratifasi no de moro na mindri pikin nanga den bigisma fu den. A o meki sma di tranga yesi, bigin libi leki den sma di bun ini Gado ai. Na so a o meki a folku klari gi Masra.

Luk. 1:16–17

Woord voor de maand  februari

Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

Marc. 11:25

Woord voor het jaar  2017

Dit zegt God de Heer: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

Ezechiël 36:26

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • de maandbrief voor februari - maart 2017 te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk bij de rubriek Opnames en liturgieŽn
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Campagne "de EBG dat ben ik!"

Tijdens het oogstfeest is het startsein gegeven voor een landelijke campagne, genaamd ďde ebg, dat ben ik!Ē. De campagne is gebaseerd op het thema ďlidmaatschap Ė participatie Ė financiŽnĒ, een door de synode gestart initiatief. De directe aanleiding is de zorgelijke financiŽle toestand van de financiŽn van onze kerkprovincie (de ebg in nederland, duitsland, denemarken, etc.) 
Dat is de aanleiding, maar niet het enige doel. Dat is namelijk om vooral de betrokkenheid (in de breedste zin) vergroten. 
De dienst van 15 januari jl. was een tweede moment waarop we bij deze campagne stilstonden, met een liturgie zoals die in veel Ėbijna alle- kerken van onze kerkprovincie is gevierd. 
In de loop van de campagne zijn er een aantal ideeŽn en voorbeelden verzameld. U kunt daarover meer informatie vinden op: http://nederland.ebg.nl/talenten of via de centrale site www.ebg.nl kunt u er ook komen. 

Een volgende stap in deze campagne zijn een aantal interviews die zijn gehouden met gemeenteleden van de verschillende gemeentes in nederland. Het is leuk om te vermelden dat de eerste onze eigen br. Otmar Wikkeling is. U vindt zijn interview via deze link


Inzamelactie voor de voedselbank Overvecht

Ook in 2017 loopt de actie voor de ondersteuning van de Voedselbank Overvecht door. Eerder is aangegeven dat wij een diaconale gemeente willen zijn door om te zien naar de noodlijdenden in de samenleving, als ook concreet iets te doen voor kansarmen in de wijk. 
In samenwerking met de VEG willen wij het werk van de Voedselbank Overvecht steunen, door voedsel te doneren. De liefde tot de naaste roept ons op, ons brood te delen met onze naaste. Met deze gedachte is besloten, de voedselinzameling te houden op zondagen waarop wij Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 

De inzameldata voor 2017 zijn: 
26 februari,11 juni, 13 augustus en 8 oktober 

Diensten

26-02-2017PRREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL

05-03-2017PREEKDIENST

12-03-2017SINGI KERKI

19-03-2017PREEKDIENST / m.m.v. Mannengroep Gideon


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten