DAGTEKST

Maandag 18 december 2017

Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, – het woord dat Hij gebood aan duizend geslachten.

Ps. 105:8 (NBG)

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.

Rom. 15:4

A e hori Ensrefi fu têgo na a ferbontu fu En, a pramisi di a meki fu alaten.

Ps. 105:8

Ala den sani san ben skrifi na fesi kba, skrifi fu wi teki leri fu den. Den e leri wi fu hori doro èn a Santa Buku e gi wi dek’ati. Dan so wi e tan abi howpu.

Rom. 15:4

Woord voor de maand  december

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.
Luc. 1:78-79

Woord voor het jaar  2017

Dit zegt God de Heer: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

Ezechiël 36:26

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • het jaarverslag van 2015 en beleidsplan 2016 te lezen en te downloaden is? Kijk bij EBG Utrecht
  • het verslag van de gemeente vergadering van 26 maart 2017 te lezen en te downloaden is.
  • Demaandbrief voor december en jnauri  te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief.
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn . Er zijn weer een flink aantal opnames van de afgelopen maanden toegevoegd.
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Verslag gemeente vergadering 26 maart 2017

Het verslag van de gemeente vergadering van 26 maart jl. is te lezen en te downloaden via onderstaande link

Downloads:
verslag gemeentevergadering 26-3-2017

Meldingen over misbruik in pastorale en gezagsrelaties binnen de kerk


#MeToo

Velen delen onder #MeToo in de sociale media of rechtstreeks hun
ervaringen met seksueel misbruik en seksuele intimidatie.  #MeToo schudt
herinneringen wakker en wellicht wilt u ook uw verhaal kwijt. Kent u ons
meldpunt SMPR? Bij SMPR kunt u terecht met meldingen over misbruik in
pastorale en gezagsrelaties binnen de kerk. Zij bieden een luisterend
oor, helpen zo nodig bij vervolgstappen. Zie www.smpr.nl [1].


Diensten

24-12-2017KRESNETI-VIERING

25-12-2017PRREEKDIENST / EERSTE KERSTDAG

31-12-2017OWRU YARI

07-01-2018PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten