DAGTEKST

Donderdag 27 oktober 2016

Wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.

Zach. 7:10

Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.

1 Kor. 12:21-22

{source}
<?php

date_default_timezone_set('Europe/Amsterdam');
$some_value = date("d-m-Y");
$query = $db->getQuery(true);
$query->select('idrecord');
$query->from($db->quoteName('#__listmanager_values'));
$query->where($db->quoteName('value')." = ".$db->quote($some_value));
$db->setQuery($query);
$result = $db->loadResult();
// echo '<p>'.$result.'</p>';


$some_value = $result;
$query = $db->getQuery(true);
$query->select('value');
$query->from($db->quoteName('#__listmanager_values'));
$query->where (($db->quoteName('idfield')." = ".$db->quote(2))." and ".($db->quoteName('idrecord')." = ".$db->quote($some_value)))
$db->setQuery($query);
$result = $db->loadResult();
echo '<p>'.$result.'</p>';

$query = $db->getQuery(true);
$query->select('value');
$query->from($db->quoteName('#__listmanager_values'));
$query->where (($db->quoteName('idfield')." = ".$db->quote(3))." and ".($db->quoteName('idrecord')." = ".$db->quote($some_value)))
$db->setQuery($query);
$result = $db->loadResult();
echo '<p class="dagtekst_bron">'.$result.'</p>';

$query = $db->getQuery(true);
$query->select('value');
$query->from($db->quoteName('#__listmanager_values'));
$query->where (($db->quoteName('idfield')." = ".$db->quote(4))." and ".($db->quoteName('idrecord')." = ".$db->quote($some_value)))
$db->setQuery($query);
$result = $db->loadResult();
echo '<p>'.$result.'</p>';

$query = $db->getQuery(true);
$query->select('value');
$query->from($db->quoteName('#__listmanager_values'));
$query->where (($db->quoteName('idfield')." = ".$db->quote(5))." and ".($db->quoteName('idrecord')." = ".$db->quote($some_value)))
$db->setQuery($query);
$result = $db->loadResult();
echo '<p class="dagtekst_bron leertekst_bron">'.$result.'</p>';

 

?>{/source}

Woord voor de maand  oktober

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

2 Kor. 3:17

Woord voor het jaar  2016

De HEER zegt: Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten.

Jes. 66:13

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • vanaf 17 september de dagtekstenboekje voor 2017 beschikbaar komen? Kijk bij rubriek dagtekstenboekje
  • de maandbrief voor oktober - november 2016  te lezen en te downloaden is? kijk bij rubriek Maandbrief
  • het verslag van de Synode van 2016 te vinden is via het menu achtergrond Broedergemeente 
  • het beleidsplan en begroting voor 2016 zijn te vinden via het menu achtergrond - EBG Utrecht
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk bij de rubriek Opnames en liturgieŽn
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Inzamelactie voor de voedselbank Overvecht

Het is de bedoeling om na de zomer te starten met het structureel inzamelen van voedsel (6 x) en kleding (2 x) per jaar.Eerder is aangegeven dat wij een diaconale gemeente willen zijn door om te zien naar de noodlijdenden in de samenleving, als ook concreet iets te doen voor kansarmen in de wijk. 
In samenwerking met de VEG willen wij het werk van de Voedselbank Overvecht steunen, door voedsel te doneren. De liefde tot de naaste roept ons op, ons brood te delen met onze naaste. Met deze gedachte is besloten, de voedselinzameling te houden op zondagen waarop wij Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 

De eerste inzameling zal in de maand augustus plaatsvinden. 

Diensten

30-10-2016PREEKDIENST / BIJBELGESPREKSGROEP

06-11-2016PREEKDIENST

13-11-2016PREEKDIENST / DOOPDIENST

20-11-2016PREEKDIENST / VIERING "SREFIDENSI"


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten