DAGTEKST

Woensdag 28 september 2016

Aan zijn macht zal geen einde komen, zijn rijk zal nooit vernietigd worden.

Dan. 7:14 (GNB)

In Christus heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Kol. 1:19-20

En makti de fu têgo. Noiti a o kon na wan kaba. A kownukondre fu En no abi kaba.

Dan. 7:14

Bika Gado nanga En heri fasi fa A de ben prisiri fu libi na ini kristus. A ben meki alasani di de na heymel nanga grontapu, kon bun baka nanga Ensrefi fu san a Manpikin du. Bika A tyari freide kon fu di A gi En brudu di a dede na a kroiysi.

Kol. 1:19,20

Woord voor de maand  september

De HEER zegt: Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen.

Jer. 31:3

Woord voor het jaar  2016

De HEER zegt: Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten.

Jes. 66:13

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:

  • vanaf 17 september de dagtekstenboekje voor 2017 beschikbaar komen? Kijk bij rubriek dagtekstenboekje
  • de maandbrief voor oktober - november 2016  te lezen en te downloaden is? kijk bij rubriek Maandbrief
  • het verslag van de Synode van 2016 te vinden is via het menu achtergrond Broedergemeente 
  • het beleidsplan en begroting voor 2016 zijn te vinden via het menu achtergrond - EBG Utrecht
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk bij de rubriek Opnames en liturgieŽn
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Inzamelactie voor de voedselbank Overvecht

Het is de bedoeling om na de zomer te starten met het structureel inzamelen van voedsel (6 x) en kleding (2 x) per jaar.Eerder is aangegeven dat wij een diaconale gemeente willen zijn door om te zien naar de noodlijdenden in de samenleving, als ook concreet iets te doen voor kansarmen in de wijk. 
In samenwerking met de VEG willen wij het werk van de Voedselbank Overvecht steunen, door voedsel te doneren. De liefde tot de naaste roept ons op, ons brood te delen met onze naaste. Met deze gedachte is besloten, de voedselinzameling te houden op zondagen waarop wij Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 

De eerste inzameling zal in de maand augustus plaatsvinden. 

Diensten

02-10-2016PREEKDIENST / OOGSTFEEST

09-10-2016PREEKDIENST

16-10-2016PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL

23-10-2016PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten

28-09-2016Bijeenkomst met als onderwerp Bevrijdingspastoraat

15-10-2016Bijeenkomst voorzitters en leden functionele groepen voor evaluatie en planning 2017


» bekijk alle activiteiten