Diensten

Diensten op zon- en feestdagen

In de diensten van de Evangelische Broedergemeente geven we uiting aan ons geloof, luisteren we naar het woord van onze Heer en geven we Hem dank en eer voor alles waarmee Hij ons zegent. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren! In onze diensten wordt veel gezongen, voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Surinaams en Engels. De voertaal is Nederlands. Voor de preken gebruikt onze predikant doorgaans de in het dagtekstenboekje aangegeven preekteksten. De diensten zijn altijd in de JeruŽlkapel en om 12.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

Het actuele overzicht van de komende diensten vindt u hieronder.22-10-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
ZANGDIENST- AANSLUITEND GEMEENTEVERGADERING
Br. M. de Vos
29-10-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / BIJBELGESPREKSGROEP
Br. M. de Vos / m.m.v. de Bijbelgespreksgroep
05-11-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / DOOPDIENST
Br. M. de Vos
12-11-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Br. M. de Vos
19-11-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Br. M. de Vos
26-11-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / VIERING "SREFI DENSI"
Br. M. de Vos
03-12-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / EERSTE ADVENTSZONDAG HOSIANNA DIENST
Br. M. de Vos