Diensten

Diensten op zon- en feestdagen

In de diensten van de Evangelische Broedergemeente geven we uiting aan ons geloof, luisteren we naar het woord van onze Heer en geven we Hem dank en eer voor alles waarmee Hij ons zegent. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren! In onze diensten wordt veel gezongen, voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Surinaams en Engels. De voertaal is Nederlands. Voor de preken gebruikt onze predikant doorgaans de in het dagtekstenboekje aangegeven preekteksten. De diensten zijn altijd in de JeruŽlkapel en om 12.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

Het actuele overzicht van de komende diensten vindt u hieronder.25-03-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / HOSIANNA
Br. H. Hessen
26-03-2018
19.00 uur
JeruŽlkapel
EVANGELIELEZING
Br. M. de Vos
27-03-2018
19.00 uur
JeruŽlkapel
EVANGELIELEZING
Br. M. de Vos
28-03-2018
19.00 uur
JeruŽlkapel
EVANGELIELEZING MET VOORBEREIDING AVONDMAAL
Br. M. de Vos
29-03-2018
19.30 uur
JeruŽlkapel
WITTE DONDERDAG / HEILIG AVONDMAAL
Br. M. de Vos
30-03-2018
14:30 uur
JeruŽlkapel
GOEDE VRIJDAG / STERVENSURE
Br. M. de Vos
01-04-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / 1E PAASDAG
Br. M. de Vos