Diensten

Diensten op zon- en feestdagen

In de diensten van de Evangelische Broedergemeente geven we uiting aan ons geloof, luisteren we naar het woord van onze Heer en geven we Hem dank en eer voor alles waarmee Hij ons zegent. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren! In onze diensten wordt veel gezongen, voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Surinaams en Engels. De voertaal is Nederlands. Voor de preken gebruikt onze predikant doorgaans de in het dagtekstenboekje aangegeven preekteksten. De diensten zijn altijd in de JeruŽlkapel en om 12.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

Het actuele overzicht van de komende diensten vindt u hieronder.24-12-2017
19.00 uur
JeruŽlkapel
KRESNETI-VIERING
KERSTCOMMISIE
LET OP: GEEN DIENST OM 12.00 UUR
25-12-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
PRREEKDIENST / EERSTE KERSTDAG
Br. M. de Vos
31-12-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
OWRU YARI
OUDSTENRAAD
07-01-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Gastpredikant
14-01-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Br. M. de Vos
21-01-2018
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / m.m.v. Zzg
Br. M. de Vos
28-01-2017
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / DOOPDIENST
Br. M. de Vos